ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και ενημέρωση του κτηματολογίου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την αποτύπωση των ακινήτων, την τοπογραφική μελέτη για την παραγραφή κτηματολογικών διαστάσεων, την εκτέλεση συνόρων και διαστάσεων ακινήτων, καθώς και την υποβολή αναγνώρισης και διασαφήνισης κτηματολογικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε σύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεών μας, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας σε θέματα κτηματολογίου. Με την εμπειρία και την δέσμευσή μας στην επαγγελματική παροχή υπηρεσιών τοπογραφίας, είμαστε η ιδανική επιλογή για τη διαχείριση και την αναβάθμιση του κτηματολογίου σας.