Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της

Topo3D

Η Topo3D ξεκίνησε σαν ιδέα το 2017 από τον Άκη Πιτσικάλη, Αγρονόμο Τοπογραφο Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το γραφείο αναλαμβάνει κάθε είδους τοπογραφική εργασία καθώς και πλήθος άλλων τεχνικών εργασιών τηρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές.
Η Topo3D παρέχει αξιόπιστες και επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η φιλοσοφία της εταιρείας στηρίζεται στο κτίσιμο μιας προσωπικής σχέσης με τον πελάτη, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις, ανησυχίες, ιδιαιτερότητες και προβλήματα προκειμένου να ικανοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις του, προσφέροντας τις πλέον αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις.
Ο Άκης Πιτσικάλης είναι μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μελετητής δημοσίων έργων καθώς και δικαστικός πραγματογνώμον.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Έργα

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω μοι τῇ θύρᾳ

Πλάτων